Boatwash

REGLER

  • Tvätten tar bara enkelkölade plast- och aluminiumbåtar.
  • Båtarna får vara maximalt 7 meter långa.
  • Tvätten klarar bara båtar under 1500 kg bruttovikt.
  • Av miljöskäl får båten inte vara målad innevarande år (helst inte målad alls)
  • All tvätt sker på egen risk. Entreprenörens försäkringar täcker eventuella skador som uppstått vid maskinhaveri om man följt instruktionerna som finns angivna och de rekommendationer som avgivits av tvättoperatören.
  • Det åligger båtägaren att meddela tvättoperatören om det finns givare eller andra utstickande föremål på skrovet som kan riskera att gå sönder vid tvätt.
  • Tvättoperatören har möjlighet att neka tvätt om båten misstänks ha byggtekniska brister, ej tvättbar form av skrov eller är nymålad.

Tvättoperatörerna är på plats så länge som det finns båtar i kö alternativt föranmälda båtar som Ej dykt upp.