Påskallaviks Båtklubb

Båtbottentvätt 12/8

Årsmålade båtar tvättas ej, maxlängd 7m, max vikt 1500kg.

Tvättid förbokas hos Peter Ivarsson – 070-6591047 eller pivarsson@telia.com

 

Mastkranen

Pga. säkerhetsbrister på mastkranen har med varit tvungen att ta bort kranen.

 

NY Miljö/Avfallshanteringsplan för Påskallaviks Båtklubb

Miljö/Avfallshanteringsplan för Påskallaviks Båtklubb

Klubbens grupp på Facebook

För att få snabb information om klubben

Påskallaviks båtklubb

Segla med båtklubbens segelbåt.

Läs mer.

 

Sjösättningsrampen

Avgift för att använda sjösättningsrampen för ej medlemmar
50kr för sjösättning
50kr för upptagning
Eller bli stödmedlen för 350kr/år för att använda sjösättningsrampen obegränsat under året.

 

Här lever ett rikt båtliv och vi har en trevlig gemenskap i klubben. Vi är inne i ett spännande skede då vår fina hamn stegvis rustas upp och görs trivsam och intressant för alla medlemmar och besökare.

Hjälp oss gärna med att skicka fina bilder eller annat material som kan göra vår hemsida ännu bättre.

Målet är att den allra senaste informationen går alltid att finna, samt att knyta samman nya och gamla medlemmar.