Ansökan av ny båtplats / medlem

Ansökan av ny båtplats / medlem

Om man önskar båtplats.

Ansökan stödmedlem

Få del av båtklubben utan båtplats. t.ex använda båtrampen obegränsat under året. Stödmedlemsavgiften är 350kr/år

Vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. Personuppgifter är den information som du lämnar till oss via formulär på webbplatsen såsom namn, adress och kontaktuppgifter. De uppgifter som du lämnar till oss här via webbplatsen använder vi för att ge dig en bra service och kunna erbjuda välfungerande, effektiva och enkla tjänster.
Personuppgifter är all information som kan knytas till en fysisk levande person som exempelvis namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress.
Påskallaviks Båtklubb Integritetspolicy