Förtroendevalda

PÅSKALLAVIKS BÅTKLUBB
Ledamotsförteckning 2016

STYRELSE           Namn                          Tel                             Mobil
Ordförande           Tomas Seveholt                                        070-381 90 19
Vice Ordförande  Jan Svensson             0491-918 22           076-119 28 22
Sekreterare          Bertil Svanström        0491-224 46           070-558 24 46
Kassör                   Conny Elmbro            0491-970 97           070-565 10 07
Ledamot               Mattias Einarsson      0491-919 00           070-249 18 33
Suppleant             Erik Idberg                                                    070-422 86 45
Suppleant             Peter Ivarsson             0491-910 47           070-659 10 47
Suppleant             Martin Gunnarsson                                     070-649 12 72

REVISORER
Ordinarie               Stig Svensson            0491-918 29           070-584 39 85
Ordinarie               Michael Bergqvist     0499-202 62
Suppleant             Mikael Langborger    0491-916 69           070-530 44 38

BRYGGLAGSCHEFER
Brygga 1             Martin Gunnarsson                                      070-649 12 72
Brygga 2a             Marcus Cristersson   0491-135 59           073-504 88 88
Brygga 2b             Erik Idberg                                                     070-422 86 45
Brygga 3               Tommy Vallin              0491-914 85           073-021 31 77
Knarrudden          David Syrén                0491-911 04           070-928 31 50
Hjortevik                Henrik Edlund           0491-100 62           070-444 92 53

BÅTPLATSANSVARIG
Jan Svensson                                0491-918 22      076-119 28 22

AKTIVITETSKOMMITTÉ
Christian Åström                            0491-78 46 99  070-512 26 40
Krister Holm                                   0491-105 16      076-837 05 16
Åke Svensson                                0491-915 37      073-833 47 56
Ulf Fransson                                   0491-917 90      070-561 93 94

CALLERSTÖMSKAKOMMITTÉ
Ann-Marie Flisberg                       0491-91480
Bertil Flisberg                                 0491-91480       073-848 85 92                                                           Kalle Holmström                                                         070-229 85 63

SÄKERHETSOMBUD
Martin Gunnarsson                                                    070-649 12 72

MILJÖOMBUD
Peter Ivarsson                                0491-910 47      070-659 10 47

UTBILDNINGSANSVARIG
Hans Södergren                            0491-126 27      070-601 56 61

ELSÄKERHETSANSVARIG
Martin Franzén                               0491-912 46      073-810 82 22

IT-ANSVARIG
Erik Idberg                                                                   070-422 86 45

FASTIGHETSANSVARIG
Jan Svensson                                0491-918 22      076-119 28 22

VALBEREDNING
Åke Svensson                                0491-915 37      073-833 47 56
Stig Svensson                                0491-917 93      070-329 17 93