Klubben

Klubben startades den 31 mars 1981 och är en ideell allmännyttig förening för båtintresserade inom Påskallavik.

Vi har idag ca 200 medlemmar.

Klubben främjar båtlivet i bygden och verkar för sjösäkerhet, god miljö gott kamrat- och sjömanskap
Här utövar vi båtaktiviteter och vi har en trevlig gemenskap med ett spännande skede då vår fina hamn rustas upp och görs vacker och praktisk för framtida bruk.

Målsättning är att hemsidan ska vara uppdaterad och informativ för klubbens medlemmar, samt ett forum för besökare som är nyfikna på bygdens skärgårdsliv.

Hemsidan skall kontinuerligt uppdateras med information, så hjälp oss gärna med att skicka fina bilder eller annat material som kan göra vår hemsida ännu bättre.
– Målet är att den allra senaste informationen går alltid att finna, samt att knyta samman nya och gamla medlemmar.