Röde Gubben

Röde gubbe

På en holme i hamnen i Påskallavik står figuren ”Röde gubben” 57.163848°N 16.469193°Ö. Man tror att han kan ha något att göra med båtvarvet som fanns på Nötö under 1800-talet. Arbetarna på varvet kanske hittade en stock som såg ut som en gubbe, snickrade till den och satte upp den på holmen. Även lotsarna drogs med i arbetet och började måla gubben i rött, vitt och svart, som var de färger de målade sjömärkena med.

Enligt en annan förklaring var det en galjonsfigur som flöt i land från ett förlist skepp.

1945 bildades Röde Gubbens Orden, RGO. En av grundarna var konstnären Arvid Källström. Eftersom originalets trä ruttnade sönder så gjorde Källström en ny gubbe i betong, nästan 4 meter hög. Trägubben flyttades till ordens RGO-park, som finns på ett berg (Röde gubbens berg) i Påskallavik. Men efter ett tiotal år hade den murknat. Två RGO-medlemmar, Harald Andersson och Erik Aniansson, gjorde en ny gubbe i trä 1988 som de satte upp i parken. Huvudet av den gamla gubben finns bevarat i Callerströmska magasinet. Arvid Källström gjorde också Fredrikan som komplement till Blå Pojken på Källströmsgården.

Källa: Wikipedia 2014-10-28