Bryggorna

Skiss över våra bryggor

Via klubbens Brygglagschefer kan ni få mer information gällande våra bryggor.

Behöver ni komma i kontakt med en båtgranne eller liknande så kontakta gärna brygglagschefen.

BRYGGA 1 / ”Piren” Martin Gunnarsson 070-649 12 72
BRYGGA 2A Marcus C 073-504 88 88
BRYGGA 2B Erik I 070-422 86 45
BRYGGA 3 / ”Långa Flytb” Tommy V 073-021 31 77
HJORTEVIK Henrik Edlund 070-444 92 53
KNARRUDDEN David Syrén 070-928 31 50

Stämmer inte informationen kontaktar ni styrelsen.