pvik_mast

Bryggorna

Skiss över våra bryggor

Via klubbens Brygglagschefer kan ni få mer information gällande våra bryggor.

Behöver ni komma i kontakt med en båtgranne eller liknande så kontakta gärna brygglagschefen.

BRYGGA 1 / ”Piren” Christian V 0491 – 914 16
BRYGGA 2A Marcus C 0491 – 135 59
BRYGGA 2B Erik I 0491 – 78 03 43
BRYGGA 3 / ”Långa Flytb” Tommy V 0491 – 914 85
HJORTEVIK Mikael L 0491 – 916 69
KNARRUDDEN Kent W 0491 – 918 88

Stämmer inte informationen kontaktar ni styrelsen.